Chatregels

Tijdens de JOTI komen een heleboel scouts bij elkaar om met elkaar te chatten. Om dit allemaal gezellig te houden heb je, je aan de volgende regels en afspraken te houden.

Gedrag
Gedraag je naar de Scoutingwet en -belofte. Heb respect voor je mede scouts en operators (met een @ voor hun naam). Houd het gezellig en draag actief mee aan een positieve sfeer in het chatkanaal. Tegen persen zullen harde maatregelen worden genomen.
De operators zijn er voor om te kijken of alles gezellig verloopt en zullen waarschuwingen geven en indien nodig maatregelen nemen. Ze kunnen je bijvoorbeeld uit een kanaal zetten of je van het Scoutlink netwerk verwijderen voor een bepaalde tijd.

Taal (-gebruik)
In de Nederlandstalige chatkanalen beginnend met #dutch wordt Nederlands gesproken. Schelden of ordinair taalgebruik is niet toegestaan.

Idling (niets zeggen in een kanaal)
Als je alleen maar in het kanaal zit en niet meechat is niet toegestaan. Het is heel ongezellig en je houd tijdens de JOTI een plekje bezet van iemand die wel heel graag wilt chatten. Als je langer dan 30 minuten niets zegt, wordt je automatisch verwijderd.

Flooden (meerdere zinnen achter elkaar)
Flooding is niet toegestaan, als je maar lukraak letters achterelkaar of elke keer de zelfde zin achterelkaar typt wordt dit door de andere chatters als erg vervelend ervaren.
Zij kunnen doordat jouw regels tekst elke keer op hun scherm verschijnt niet meer met elkaar een gesprek voeren.

Schrijven met alleen hoofdletters
Dit wordt beschouwd als SCHREEUWEN en is niet toegestaan.

Persoonlijke informatie
Geef nooit persoonlijke informatie, hoe aardig de scout aan de andere kant ook lijkt, hij/zij kan heel iemand anders zijn met foute bedoelingen. Geef geen telefoonnummers of andere privé informatie aan iemand door! Spreek ook nooit zomaar met iemand af om elkaar te ontmoeten.

Iemand vervelend?
Als iemand vervelend doet in een kanaal zullen de operators (de scouts met een @ voor hun naam) dit meestal wel zien. Wat je in ene privégesprek doet, kunnen zij helaas niet zien. Gebeurt er iets vervelends in een privé gesprek, laat dit altijd aan je leiding zien.