Welpen

Voor kinderen van 7 tot 11 jaar

Elke woensdag van 18.30 uur tot 20.00 uur

En elke zaterdag van 12:30 tot 14:30 uur

De Welpen bestaan uit twee gemengde groepen van beide ongeveer 25 kinderen van 7 tot 11 jaar. De woensdag- en de zaterdag-groep worden beiden begeleid door een apart leidingteam dat elke week bijeenkomsten in verschillende thema’s bedenkt. De ene keer is dit sport & spel, waar de kinderen spelletjes doen of het bos in gaan. De andere keer is dit expressie of identiteit, waar we gaan knutselen of leren samenwerken. In totaal hebben we acht thema’s zodat we een gevarieerd en leuk programma kunnen aanbieden. Daarnaast hebben de Welpen elk jaar aan het begin van de basisschoolvakantie een zomerkamp en gaan ze gedurende het jaar twee keer op weekendkamp.